manager

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…426x298x78 mm
oprogramowanie: Image-in 3.6, Scanner
Utility, Action
Manager, OCR Recognita 3.2
czytająca polskie znaki, opcjonalnie OCR
Readiris…

 

…do prania, napoje, batony itp.) na stanowisku kierownika produktu (brand managera) odpowiedzialnego za wprowadzanie nowych produktów na rynek lub w dziale…

 

…managerem Consolidated Goldfields.
– Bardzo cenię liryki Kamila Norwida – zwierzał się
managerowi – to poeta o niebywale czystym i jasnym umyśle. Syntetyczna trzeźwość…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego