nabiec

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nabiec -bieg•nie, -bieg•ną; -biegł, -bieg•ła, -bieg•ły; -biegł•szy a. nabiegnąć
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…na której zboczu przylepiła się nasza kabinka. W drzewach, które nabiegły na nas z nieprzeniknionych obieży Ziemi Nietkniętej, poczyna się koncert…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego