nabiec

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nabiec -bieg•nie, -bieg•ną; -biegł, -bieg•ła, -bieg•ły; -biegł•szy a. nabiegnąć

Słownik języka polskiego PWN*

nabiec, nabiegnąćnabiegać «napłynąć krwią, sokami, łzami itp.; też: o krwi, sokach, łzach itp.: napłynąć w większej ilości»
nabiegły «wypełniony sokami, krwią, łzami»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego