odosobnić

Wielki słownik ortograficzny PWN*

od•osob•nić -nię, -nią; -nij•cie
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…jest wstrętną jemiołą wysysającą możliwości aktorskie jej żywiciela.
Nie jestem
odosobniony jako żywiciel tremy. Znam wybitnych artystów, którzy wspaniale opanowali tremę…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego