określony

Wielki słownik ortograficzny PWN*

o•kreś•lony; -leni
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…jednego miesiąca.
Art. 26. Stosunek pracy nawiązuje się w terminie
określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego