pisemnie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pisem•nie
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…wysłane wcześniej pisma, a na które nie zareagowano. Zwracałem się pisemnie do p. Bogusława Dębskiego – przewodniczącego Delegatury NSZZ "Solidarność" oraz Oddziału…

 

…w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia musi być niezwłocznie, pisemnie poinformowany.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, w tym trybie zaczynają…

 

…wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu w okresie trwani umowy rachunku, Bank pisemnie powiadamia Klientów, jeżeli zmniejszone zostają ich uprawnienia nabyte z chwilą…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego