rabab

 
Wielki słownik ortograficzny
rabab (instr. muz.) -bu, -bie; -bów a. rebab
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego