radykalnie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

radykal•nie; -ej
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…czego ustaliły między sobą, że Helena przestanie mnie
odwiedzać, dopóki
radykalnie nie wyleczę się z altruizmu.
Przecież oddziałowa powiedziała mi wyraźnie…

 

…rząd terminu dostosowania prawa byłoby możliwe, gdyby kilka miesięcy wcześniej radykalnie zharmonizowano proces legislacyjny. Przede wszystkim należało dokonywać lepszej selekcji projektów…

 

…i zasad moralnych – jasna i budująca".

Światopogląd Marksa zmienił się
radykalnie w 1841 roku pod wpływem spotkania z czołowym ideologiem socjalizmu…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego