socjalno-bytowy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

so•cjal•no-bytowy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…bibliotekoznawczych i informacyjnych, skodyfikowania przepisów prawnych dotyczących bibliotekarstwa.
Wśród zagadnień
socjalno-bytowych przeważają postulaty dotyczące sporządzenia nowej siatki płac, preferującej wykształcenie i…

 

…odtwarzaniu zużytych resursów eksploatacyjnych. Zabraknie środków finansowych na poprawę warunków socjalno-bytowych dla kadry i żołnierzy służby zasadniczej. W dalszym ciągu nie…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego