szyszynka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

szyszyn•ka -n•ce, -n•kę; -nek
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…na bodźce świetlne odbierane i przekazywane przez siatkówkę oka.
Zawiązek
szyszynki powstaje z ektodermy nerwowej w postaci nieparzystego uwypuklenia sklepienia międzymózgowia…

 

…przez duże astrocyty włókienkowe znajdują się swoiste dla narządu komórki szyszynki – pinealocyty (ryc. 45).
Pinealocyty, jako rozwojowe formy komórek fotoreceptorowych niższych…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego