talmudysta

Wielki słownik ortograficzny PWN*

tal•mudysta -yście, -ystę; -yści, -ystów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…funkcjonują w naszej pamięci. Można dopatrzyć się go w słowach talmudystów przyrównujących marzenia senne do listu. Listy te skierowane byłyby do…

 

…żydowskiego życia duchowego. To w naszym kraju działalność wielu pokoleń talmudystów, chasydów, kabalistów, mistyków i poetów złożyła się na Złoty Wiek…

 

…środku nocy.
– Ach, tak?!
No, proszę... – wyszeptał markiz z miną
talmudysty, ale dalej w
sprawę, w tę noc, nie zagłębiał się…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego