zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…krótką chwilę wolnego czasu.
– Odchudzasz się?
– Nie mam tendencji do
tycia. Nie muszę trzymać specjalnej diety. Nie mam takiej potrzeby.
– Możesz…

 

…czasu; mnie, prowincjonalnego dostoj-nika, któremu naraz ktoś przerwie spokojne... tycie... i tym kto-siem – jest kobieta. (wskaże LIEVE) Nie, nie…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego