uatrakcyjnić

 
Wielki słownik ortograficzny
u•atrak•cyj•nić -nię, -nią; -nij•cie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego