uczestnik

Wielki słownik ortograficzny PWN*

uczest•nik -ikiem; -icy, -ików
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…zostały zaproponowane po to, aby uporządkować i "domknąć" wymianę pomiędzy uczestnikami. W grupie tej istniała – mimo sporej aktywności – tendencja do "błędnych…

 

…Model uwłaszczenia zawarty w ustawie jest niekonstytucyjny. Ustawa wprowadza nierówność uczestników uwłaszczenia, wyraźnie i bezpodstawnie różnicując korzyści, jakie uzyskają poszczególni obywatele…

 

…wykorzystanie i kontrola. Tak ogólne sformułowanie było rozmaicie interpretowane przez uczestników, co jeszcze bardziej pogłębiło charakterystyczny dla niektórych sympozjów ICOHTEC (np…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego