vlepka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

vlep•ka -p•ce, -p•kę; -pek a. wlepka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego