z chwilą gdy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

z chwilą gdy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…ale i na początku było Słowo, które stało się ciałem. Z chwilą gdy upadek wszedł do historii, sens dziejów zaczął wołać o Odkupienie…

 

…wcielając je we własne. Tak zaś jest w Ferdydurke nieustannie. Z chwilą gdy mowa o tej czy innej postaci, zaraz jej słownictwo, wymowa…

 

…rzecz do zjawisk z dziedziny plastyki, powiedziałbym, że uczestnicy pokazu z chwilą, gdy znajdą się na płycie stadionu, tworzą już pewien rodzaj "obrazu…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego