zapobiegać

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zapobiegać -am, -ają
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…dla życia lub zdrowia człowieka albo ogrodzenie lub inne urządzenie zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2…

 

…działań w ramach organizacji wizyt oraz uwzględniając ustalony przez Centrum Zapobiegania Konfliktom (CPC – Conflikt Prevention Centre) OBWE5 pięcioletni okres wypełniania zobowiązań…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego