zarządzanie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zarządzanie
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…zarządzania jakością w organizacjach. Najlepiej przeprowadzić je na tle systemu zarządzania, w układzie relacji pomiędzy systemem zarządzającym i zarządzanym oraz przy…

 

…na zasadzie ekonomicznego wartościowania tych decyzji, odniesionych do określonych obiektów zarządzania jakością. Obiekty te są traktowane jako nośniki korzystnych i niekorzystnych…

 

…szycia),
– obsługą procesów wytwórczych (np. wytwarzanie pary, narzędzi, pobór wody),
zarządzaniem procesami pracy (kierowanie i administracja wydziałów, rachmistrze wydziałowi, obsługa magazynów…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego