G

Wielki słownik ortograficzny PWN*

G (= gram-siła)
G. (= genetiwus, genetivus) a. Gen.
g (= gram; przyspieszenie ziemskie) ,
g. (= góra)
g. (= godzina) a. godz.
e.g. (= exempli gratia)
G-dur ndm
g-moll ndm
śr.-g.-niem. (= średnio-górno-niemiecki; środkowo-górno-niemiecki)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego