naiwność

 
Słownik języka polskiego
naiwność
1. «zbytnia prostota, szczerość i łatwowierność»
2. «coś naiwnego, np. poglądy, sądy»