niesystematyczny

 
Słownik języka polskiego
niesystematyczny
1. «niebędący systematycznym»
2. «nieuporządkowany według pewnego systemu»

• niesystematycznie • niesystematyczność