paździerz

 
Słownik języka polskiego
paździerz «zdrewniałe części suchych łodyg lnu lub konopi, oddzielone od włókien»
• paździerzowy