paździerz

 
Słownik języka polskiego
paździerz «zdrewniałe części suchych łodyg lnu lub konopi, oddzielone od włókien»
• paździerzowy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego