środki wyrazu

 
Słownik języka polskiego
środki wyrazu «sposoby wypowiadania się w dziele sztuki»