beneficjent

 
Słownik języka polskiego
beneficjent, beneficjant
1. «osoba korzystająca z beneficjum»
2. «osoba czerpiąca korzyści z czegoś»