foliał

 
Słownik języka polskiego
foliał
1. «gruba książka dużego formatu»
2. «książka drukowana lub rękopiśmienna w formacie folio»

• foliałowy