kontrasygnata

 
Słownik języka polskiego
kontrasygnata «złożenie podpisu na akcie prawnym podpisanym już przez kogoś, wymagane do uzyskania przez ten akt prawomocności»
• kontrasygnować