kontrfaktyczny

 
Słownik języka polskiego
kontrfaktyczny filoz. «odnoszący się do zdarzeń potencjalnych lub nierzeczywistych»