liwerunek

 
Słownik języka polskiego
liwerunek
1. «w Polsce w latach 1790–1867: podatek w naturze na utrzymanie wojska»
2. daw. «przymusowa dostawa żywności dla wojska»

• liwerunkowy