hedonizm

 
Słownik języka polskiego
hedonizm
1.  «doktryna etyczna uznająca rozkosz bądź unikanie przykrości za najwyższe lub jedyne dobro i cel życia»
2. «postawa życiowa oparta na tej doktrynie»

• hedonistyczny • hedonistycznie • hedonista • hedonistka