inteligentny

 
Słownik języka polskiego
inteligentny «obdarzony inteligencją; też: znamionujący inteligencję»
• inteligentnie