makiawelizm

 
Słownik języka polskiego
makiawelizm, machiawelizm [wym. makiawelizm]
1. «koncepcja polityczna zalecająca stosowanie zasady „cel uświęca środki”»
2. «postawa charakteryzująca się cynizmem i brakiem skrupułów w dążeniu do celu»

• makiaweliczny, machiaweliczny, makiawelistyczny, makiawelski • makiawelicznie • makiawelista