mistyk

 
Słownik języka polskiego
mistyk
1. «osoba doznająca stanów mistycznych»
2. «wyznawca lub zwolennik mistycyzmu»

• mistyczka