profanacja

 
Słownik języka polskiego
profanacja «zbezczeszczenie przedmiotów i miejsc przeznaczonych do celów kultowych; też: znieważenie powszechnie uznawanych wartości»
• profanować • profanator