retoryka

 
Słownik języka polskiego
retoryka
1. «sztuka i teoria wygłaszania mów»
2. «wyszukany sposób mówienia»

• retoryczny • retorycznie • retoryczność