schadzka

 
Słownik języka polskiego
schadzka «umówione, potajemne spotkanie, najczęściej pary kochanków»