schadzka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

schadz•ka -dz•ce, -dz•kę; -dzek

Słownik języka polskiego PWN*

schadzka «umówione, potajemne spotkanie, najczęściej pary kochanków»
dom publiczny, dom rozpusty, dom schadzek «dom, w którym jest uprawiana prostytucja»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego