znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Opis

opis
1. «wypowiedź lub tekst, w których są opisane jakieś osoby, przedmioty, zjawiska lub sytuacje; też: czynność opisywania czegoś»
2. «objaśnienia i podpis do rysunku, mapy itp.»
3. «podstawowe dane dotyczące jakiejś publikacji lub urządzenia»
• opisowy • opisowo • opisowośćCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88