Internet

Wielki słownik ortograficzny

In•ter•net (globalna sieć komputerowa) -etu, -ecie
in•ter•net (samodzielna sieć lub fragment Internetu) -etu, -ecie
In•ter•net Explorer (przeglądarka) In•ter•net Explorera, In•ter•net Explorerze
Mic•ro•soft In•ter•net Explorer Mic•ro•soft In•ter•net Explorera, Mic•ro•soft In•ter•net Explorerze

Słownik języka polskiego

Internet, internet «ogólnoświatowa sieć komputerowa»
• internetowy

Porady językowe

Internet
5.05.2006
W Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod hasłem internet jest takie oto wyjaśnienie: ‘samodzielna sieć lub fragment Internetu’. Co w takim razie należy rozumieć przez ‘fragment Internetu’? Proszę podać przykładowe zdanie z użyciem wyrazu internet. Z góry dziękuję.
Trudno mi wyjaśnić, co tu oznaczają słowa fragment Internetu (sformułowanie samodzielna sieć też nie jest jasne). Wiadomo, że Internet bywa charakteryzowany jako sieć sieci komputerowych, chodziło więc zapewne o taką sieć składową.
Nie miejsce tu, by wdawać się w rozważania techniczne, faktem jest jednak, że to bardzo problematyczna definicja, wątpliwy też jest zapis od małej litery. Jest to jednak tylko jedno z wielu nieporozumień, jakie nagromadziły się wokół znaczenia i zapisu tego słowa.
Wyraz Internet – jako nazwa własna – może być pisany tylko wielką literą. Nie znam sensownej definicji, która by uprawniała do uznania tego wyrazu za pospolity. Uzasadnienie przedstawiłem w artykule pt. Internet, zamieszczonym w Słowniku poprawnej polszczyzny (Świat Książki, Warszawa 2004).
W związku z tym nie mogę podać przykładowego użycia tego wyrazu w pisowni literą małą. Odpowiednie przykłady można odnaleźć np. w Gazecie Wyborczej, w której stosuje się taki zapis, opierając jego zasadność na innej argumentacji, której jednak żaden słownik nie wymienia (Internet jest jakoby medium, które można umieścić w tym samym rzędzie co radio czy telewizję).
— Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski

Pisownię słowa Internet (internet) w Wielkim słowniku ortograficznym PWN oparto na opinii opublikowanej w witrynie Rady Języka Polskiego. Starano się jednocześnie o zachowanie konsekwencji w stosunku do innych wypowiedzi na ten temat w Poradni Językowej PWN (można je znaleźć za pomocą poradnianej wyszukiwarki), a także w stosunku do innych słowników PWN. Warto dodać, że późniejszy Wielki słownik wyrazów obcych (PWN, 2003) przytacza oba warianty pisowniane bez rozróżniania znaczeń, przy czym wariant pisany małą literą określa jako rzadszy. Dziś w języku ogólnym, np. w prasie, jest on już chyba częstszy, natomiast w literaturze fachowej wciąż używa się na ogół wielkiej litery.
Red.
internet
11.12.2009
Witam,
ostatnio wdałam się w dyskusję ze znajomym narodowości brazylijskiej na temat słowa internet. Jak się okazuje, w języku portugalskim internet jest rodzaju żeńskiego. Jest to spowodowane tym, że słowo sieć tak jak w języku polskim ma rodzaj żeński. Dlaczego więc internet jako globalna sieć lub „międzysieć” jest rodzaju męskiego? Co decyduje o przyporządkowaniu danego rodzaju gramatycznego zapożyczeniom językowym?
Pozdrawiam,
Anna
Do tych ciekawych informacji warto dodać następną: w języku angielskim Internet jest rodzaju nijakiego. Wniosek stąd taki, że obcojęzyczne reguły gramatyczne nie mogą stanowić dla nas wzoru w użyciu jakiegokolwiek wyrazu zapożyczonego. Polszczyzna ma własny system gramatyczny, któremu podporządkowuje wszystkie używane wyrazy. W związku z tym wyraz Internet (zwracam uwagę na konieczność zapisu wielką literą) traktowany jest przez nas jako rzeczownik rodzaju męskiego. Postępujemy tak ze względu na jego zakończenie, podobne do znanych nam wyrazów, np. beret, kwiat.
Konkluzja: rodzaj gramatyczny wyrazów zapożyczonych ustalamy na podstawie reguł polskiej gramatyki.
Jan Grzenia
 1. 11.12.2009
  O pisowni słowa Internet / internet zob. też inne (czasem rozbieżne) wypowiedzi w naszej poradni.
  Red.
Internet
3.04.2002
Szanowni Państwo!
Jak powinno pisać się słowo Internet - dużą czy małą literą? Czekam na odpowiedź i z góry dziękuję za pomoc.

Z pozdrowieniami z Wrocławia
Iwona Janus
Internet należy pisać wielką literą. Uzasadnienie znajdzie Pani, wpisując to słowo w okienko "znajdź słowa".
Mirosław Bańko

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... prawica ma pokazać "całkiem nową i przekonywającą twarz".

  PUTIN W
  INTERNECIE
  Rosyjski prezydent po raz pierwszy spotkał się z internautami. Nadeszło...
 • ... na chybotliwej tratwie. Jakie ma szanse?
  Komputer, poczta elektroniczna, telefaks,
  Internet, Internet - sieć lokalnego obszaru, nawet aparat komórkowy, nie były urządzeniami...
 • ... czujnej wobec informacji, korzystania z każdej okazji do przeszukiwania zasobów Internetu, nabrania nawyku gromadzenia interesujących materiałów w formie elektronicznej i doprowadzania...

Encyklopedia

Internet
[ang.],
inform. ogólnoświatowa sieć komputerowa, łącząca lokalne sieci, korzystające z pakietowego protokołu komunikacyjnego TCP/IP, mająca jednolite zasady adresowania i nazywania węzłów (komputerów włączonych do sieci) oraz protokoły udostępniania informacji.
inform. firma oferująca dostęp do Internetu użytkownikom prywatnymi i firmom, najczęściej za pośrednictwem linii telefonicznych, łącz dzierżawionych lub linii telewizji kablowej.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego