nobel

Słownik języka polskiego PWN*

nobel
1. «promieniotwórczy pierwiastek chemiczny»
2. nobel, Nobel «nagroda przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, nauki oraz działalność na rzecz pokoju»

• noblowski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego