wolny  I

Słownik języka polskiego PWN*

wolny I
1. «mogący postępować zgodnie z własną wolą; też o czyichś decyzjach: samodzielny, niezależny»
2. «będący na swobodzie»
3. «o kraju: niebędący pod obcą przemocą»
4. «mogący swobodnie się rozwijać i funkcjonować»
5. «nieobarczony czymś niepożądanym, niekorzystnym»
6. «niewypełniony pracą»
7. «niezajęty pracą, obowiązkami»
8. «niezajęty przez nikogo ani przez nic»
9. «niepołączony z nikim związkiem małżeńskim»
10. pot. «o ubraniu: luźny»
11. pot. «mający luźną konsystencję»
12. «o pierwiastkach chemicznych: niezwiązany z innymi pierwiastkami»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego