Purim

 
Słownik języka polskiego PWN
Purim, Purym «święto żydowskie obchodzone na pamiątkę ocalenia Żydów w Persji»
• purimowy, purymowy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego