awangardyzm

Słownik języka polskiego PWN*

awangardyzm
2. «awangardowy charakter czegoś»

• awangardysta, awangardzista • awangardystka, awangardzistka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego