celostat

Słownik języka polskiego PWN*

celostat «układ dwóch zwierciadeł płaskich, umożliwiający obserwację dowolnego miejsca na niebie»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego