celostat

 
Słownik języka polskiego PWN
celostat «układ dwóch zwierciadeł płaskich, umożliwiający obserwację dowolnego miejsca na niebie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego