celostat

Słownik języka polskiego PWN*

celostat «układ dwóch zwierciadeł płaskich, umożliwiający obserwację dowolnego miejsca na niebie»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego