centro-

Słownik języka polskiego PWN*

centro- «pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z centrum czegoś»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego