degeneracja

Słownik języka polskiego PWN*

degeneracja
1. «zatracenie norm moralnych i poczucia godności, przejawiające się w nieakceptowanych społecznie zachowaniach i postawach»
2. «patologiczne zmiany w tkankach lub narządach prowadzące do upośledzenia ich funkcji lub do zaniku»
3. «patologiczne zmiany organiczne u przedstawicieli danego gatunku, zagrażające jego istnieniu»
4. «poważne zniekształcenie struktury lub organizacji czegoś»

• degeneracyjny • degenerować • degenerować się
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…oszustw. Główne postaci to antybohaterowie, miejsce akcji – Chicago, miasto ulegające degeneracji. Dzieje się tu wiele rzeczy, okrutnych, ale też ironicznych. W…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego