degeneracja

Słownik języka polskiego PWN*

degeneracja
1. «zatracenie norm moralnych i poczucia godności, przejawiające się w nieakceptowanych społecznie zachowaniach i postawach»
2. «patologiczne zmiany w tkankach lub narządach prowadzące do upośledzenia ich funkcji lub do zaniku»
3. «patologiczne zmiany organiczne u przedstawicieli danego gatunku, zagrażające jego istnieniu»
4. «poważne zniekształcenie struktury lub organizacji czegoś»

• degeneracyjny • degenerować • degenerować się

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego