démarche

Słownik języka polskiego PWN*

démarche [wym. demarsz] «oficjalne wystąpienie jednego państwa wobec drugiego, zawierające propozycję, protest itp.»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego