dramaturgia

 
Słownik języka polskiego PWN
dramaturgia
1. «twórczość dramatyczna»
2. «teoretyczna wiedza o budowie dramatu»
3. «napięcie w przebiegu wydarzeń, zwłaszcza w utworze literackim»

• dramaturgiczny • dramaturgicznie • dramaturg
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego