dylemat

 
Słownik języka polskiego PWN
dylemat
1. «problem, którego rozwiązanie polega na trudnym wyborze między dwiema tak samo ważnymi racjami»
2. log. «wnioskowanie, w którym oprócz dwóch zdań warunkowych jako trzecia przesłanka występuje zdanie alternatywne»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego