dylemat

Słownik języka polskiego PWN*

dylemat
1. «problem, którego rozwiązanie polega na trudnym wyborze między dwiema tak samo ważnymi racjami»
2. log. «wnioskowanie, w którym oprócz dwóch zdań warunkowych jako trzecia przesłanka występuje zdanie alternatywne»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego